Тренировъчен лагер

3 юни 2018

НОВО Тази година след турнира, в неделя ще се проведе тренировъчен лагер с:

Евгени Имреков

Силвия Питон

Виолета Янева

Андрей Тодоров

Аксиния Николова

Програма

Начален час Събитие
09:00 Wake up session ZUMBA
10:15 Lecture Silvia Pitton
11:15 Lecture Evgeny Imrekov
19:00 Supervised practice with Violeta Yaneva and Andrey Todorov

Цени

ЦЕНА

на участник

EUR 80

Цената включва всички занимания в кампа: 1 лекция - латина (Имреков), 1 лекция - стандарт (Питон), supervised practice, zumba и 1 ИНДИВИДУАЛЕН УРОК С НЯКОЙ ОТ ТРЕНЬОРИТЕ:

  • СИЛВИЯ ПИТОН
  • ВИОЛЕТА ЯНЕВА
  • ЕВГЕНИ ИМРЕКОВ
  • АНДРЕЙ ТОДОРОВ